Ljudklipp

 

Arbetsmiljödebatt om disel

• Inte bara mäta koloxid utan andra gaser som finns i diseln
• Rickardo Edström, Arbetsskyddsstyrelsen
• Gruvfacklig företrädare från Malmberget Harald Sandberg
• Alf Lövenberg från APK har tagit upp frågan
• Sandberg -- ej förbjudna diselavgaser
• Eltruckar i slutna utrymmen, fläktar för att hamna under gränsvärden
• Strid om gränsvärdena angående vad som är cancerframkallande
• Diselavgaserna ger illamående etc
• G Norberg tror att på 15-20 år slår diseln ut immunförsvaret
• Sedan kommer cancer, andningsbesvär m.m
• Diskussion om eltruckar
• Vill inte ha diselmaskiner i slutna utrymmen
• Skyddsombuden kan bara stoppa vissa diseltruckar
• Gubbar på kajen pratar om diselexponeringen

Datum

80-tal

Kategorier

Till toppen