ARVET

Välkommen till Hamn4ans digitala arkiv. Här har vi samlat bilder, dokument, ljudupptagningar och filmer från över 100 års facklig verksamhet på kajen.

Om Arvet

År 2012 fyllde Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelning 4 i Göteborg 40 år. I fyra decennier hade vår fackförening varit en udda och tämligen stridbar organisation utanför LO och de etablerade fackliga strukturerna. Vår historiedokumentation hade utvecklats på samma sätt som vår fackliga verksamhet i övrigt - med begränsade ekonomiska resurser hade medlemmarna prövat sig fram, lärt sig av framsteg och misstag, och försökt sammanställa vad som hänt under resans gång.

Resultatet var en riktig skatt av dokument, tidningsartiklar, flygblad, varsel, brev, protokoll, filmer, ljudupptagningar och foton från livet på kajen och den fackliga kampen. En bråkdel av detta ingår idag i Sjöfartsmuséets permanenta utställning om hamnstaden Göteborg.

Stora delar av historieskatten hade dock inte organiserats och gjorts tillgänglig i den mån den förtjänar. I samband med 40-årsjubiléet stod det klart för oss att om vi ville råda bot på detta, var vi tvungna att göra det själva. Därför beslutade Hamn4ans medlemmar att omfattande resurser skulle tillföras för att, i samarbete med Regionarkivet, strukturera och arkivera vår historia. I projektet ingick också en satsning på att digitalisera hamnarbetarhistorien och göra den tillgänglig på webben.

Det här enorma projektet hade vid lanseringen i december 2013 krävt över ett år av intensivt arbete. Efter gallring uppgår det insamlade materialet till över 6 500 dokument, ett 30-tal filmer, ett 40-tal ljudklipp och närmare 11 000 bilder. Det hade varit omöjligt att göra allt detta både tillgängligt och begripligt för allmänheten utan stora ideella arbetsinsatser från yrkesaktiva hamnarbetare, sympatisörer och alldeles särskilt Hamnarbetarnas pensionärsförening. Även arkivarie Åsa Nilssons och teknikansvarige Elias Örjefelts insatser har varit avgörande för projektets fullbordan.

Webbplatsen Arvet är en källa till stolthet. Det offentliga arkivet spänner nu över ett helt sekel av arbetarhistoria, med särskild tyngdpunkt på unikt material från hamnarbetarnas verksamhet under perioden 1969-2006. I vår tidslinje sammanställs de händelser som låg till grund för hamnarbetarnas bildande av ett nytt fackförbund och den utveckling och de strider som format organisationen sedan dess.

Vi hoppas att Arvet ska kunna bli en referenspunkt för forskare och fackliga aktivister men också för anhöriga och vänner till alla de tiotusentals människor som jobbat på Göteborgs kajer genom åren. Arkivet erbjuder alla möjligheten att ta del av unikt källmaterial och fackliga strategidokument från avgörande skeenden i Sveriges och Göteborgs moderna historia, men också att hitta gamla foton på sin morfar, syster eller granne.*

Det är vår avsikt att vidareutveckla arbetet med vårt förflutna, samtidigt som vi skriver ny historia.

/Avdelningsstyrelsen
2013-12-02
Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg
www.hamn4an.se

Arvet lyder under PUL och således finns inga sekretessbelagda uppgifter, så som personuppgifter, utlagda på sida. Gällande avtal finns ej heller upplagt. 
Foton och dokument i högupplöst format samt ej offentliggjort material, kan efterfrågas via e-post till avdelningen. Sekretessbelagt material utlämnas endast till forskare med intyg från etisk kommitté.

Till toppen