Filmer

 

Dokumentation arbetsmiljön i dåvarande Bananskjulet (2001)

Arbetsmiljödokumentation i Bananskjulet år 2001. Tar bl.a. upp ryggskador till följd av stötar vid lastning och lossning ur containrar respektive järnvägsvagnar.

Datum

2001

Kategorier

Till toppen